1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Sąlygos) nustato tvarką ir principus, kuriais remiantis tvarkomi interneto svetainėje www.aptverk.lt (toliau svetainės) ir kitų fizinių asmenų (toliau vadinama – Jūsų) asmens duomenys.

1.2. Svetainėje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi, saugomi ir naudojami laikantis šių Sąlygų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, saugojimą ir naudojimą.

2. Asmens duomenų tvarkymas.

2.1 Prekių pardavimo, paslaugų teikimo, sutarties sudarymo ir vykdymo, apmokėjimo tikslais, mes renkame informaciją apie asmenis, klientus, potencialius klientus, tiekėjus (įskaitant trečiųjų šalių paslaugų teikėjus) ir kitas suinteresuotąsias šalis.

2.2 Šie duomenys gali būti asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas telefono numeris, adresas ir kita informacija, būtina sutarties sudarymui ir vykdymui.

2.3. Užpildę naujienlaiškių registracijos formą Jūs sutinkate, kad naujienlaiškių registracijos formoje nurodyti Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais Jums pateikiant informaciją apie specialius pasiūlymus, organizuojamas akcijas Jūsų nurodytais el. pašto ir (ar) gyvenamosios vietos adresais, telefono numeriu.

3. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas.

3.1. Tam, kad galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas bei paslaugų užsakymus svetainėje, prašome Jūsų pateikti kuo tikslesnius duomenis. Svetainėje pateiktoje registracijos formoje reikia nurodyti savo tikslius duomenis, o jiems pasikeitus, juos atnaujinti. Mes neatsakome už Jūsų pateiktus netikslius ir/ar neteisingai nurodytus duomenis ir dėl tos priežasties atsiradusią bet kokią žalą Jums ir/arba tretiesiems asmenims.

3.2. Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Pateikdami savo asmens duomenis registracijos formoje, Jūs patvirtinate, kad nurodėte teisingus duomenis ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdami atsisakyti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai galite padaryti kontaktų puslapyje užpildžius formą.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.

4.1. Mes UAB „Aptverk LT” įsipareigojame užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai reikalinga suteikti jums reikiamas paslaugas, produktus ar informaciją.

5. Asmens duomenų saugumas.

5.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis interneto svetainėje naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, tinkamai apsaugančiomis šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Tačiau mes neatsakome už Jūsų duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse, taip pat už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į jas patenkate naudodamiesi UAB „Aptverk LT” interneto svetainėse esančias nuorodas. Mes neatsakome už Jūsų duomenų saugumą, jei prisijungdami ir registruodamiesi naudojate el. pašto adresą, už kurio saugumą atsako trečiosios šalys.

5.2. Jūs turite teisę susipažinti su UAB „Aptverk LT” svetainėse registracijos formoje pateiktais asmens duomenimis, pateikti papildomos informacijos apie save, papildyti arba ištaisyti formoje nurodytus savo duomenis, atsisakyti gauti pagal šią formą siunčiamą informaciją ar pareikšti nesutikimą, kad UAB „Aptverk LT” tvarkytų registracijos formoje pateiktus Jūsų duomenis.

6. Slapukų naudojimas.

6.1. Norėdami užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame Slapukus.

6.2. Apsilankę Svetainėje, pamatysite pranešimą, informuojantį apie slapukų naudojimą Svetainėje kartu su prašymu su tuo sutikti. Jūs galite išjungti slapukus tvarkydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu išjungsite slapukus savo naršyklėje arba kitu būdu, galite negalėti visa apimtimi naudotis Svetainės funkcijomis.

7. Sąlygų keitimas.

7.1. UAB „Aptverk LT” turi teisę bet kada keisti privatumo sąlygas ar pripažinti jas negaliojančiomis, informavusi apie tai Jus aukščiau nurodytose interneto svetainėje.

7.2. Jei naudositės svetaine po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

8. Baigiamosios nuostatos.

8.1. Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

Rekvizitai:

UAB Aptverk LT

Įmonės kodas: 305709446

PVM kodas: LT100013848211

+370-662-21629

info@aptverk.lt